De Antilopen uit Duffel

Historiek

Onze wandelclub is ontstaan als onderafdeling van de omnisportclub 'de Antilopen', een buurtvereniging uit de Enkelstraat te Duffel.

In september 1987 deed de voorzitter van de Antilopen een aanvraag tot aansluiting bij de toenmalige Nationale WandelFederatie (NWF). De wandelsportverenigingen de Kleitrappers uit Terhagen en de Flamingo's uit Mechelen namen het peterschap op zich van deze 'nieuwe' wandelclub.

Op de Algemene Vergadering van het NWF op 10 oktober 1987 werden 'de antilopen' voorlopig aanvaard. Op de Algemene Vergadering NWF van 12 maart 1988 werd onze club 'definitief ' aanvaard met als lidnummer A 037.

Op de Bestuursvergadering van de Omnisportclub 'de Antilopen' werd overeengekomen om 'Wandelclub de Antilopen' over te laten aan uittredende secretaris Paul Bernaerts. Deze zou de wandelclub verder uitbouwen.
Op initiatief van Luc Bernaerts werd op 13 oktober 1989 een startvergadering ingericht waarop 28 geïnteresseerde wandelaars aanwezig waren. Tijdens deze vergadering werd 'WSV Antilopen Duffel ' opgericht, met als Raad van Bestuur: Paul Bernaerts (voorzitter), Luc Bernaerts (secretaris), Jan Roothoofd (penningmeester) en André Liekens (bestuurslid).

Op 12 november 1989 richtten we een eerste wandeling in te Duffel waarop we 130 wandelaars mochten begroeten.
 

De geboorte van WSV NETELAND  

 

Omdat er binnen de Duffelse Sportraad nogal wat 'naamsverwarring ' bestond met 2 Antilopenclubs, werd besloten tot een naamsverandering. Op 15 november 1989 werd een schrijven gericht aan de Beheerraad VWF met de vraag tot naamsverandering. Er werd gekozen voor WandelSportVereniging Neteland Duffel.

Op 1 december 1989 was WSV Neteland Duffel een feit.
In 1995 werd WSV Neteland een vzw.
Van een kleine club van 28 leden in 1989 groeiden we uit tot een WandelSportVereniging met een 300-tal actieve leden.